ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

 • 0 (542) 490-1020

  Ortaklarımız

  Yazı Boyutu

  Yrd. Doç. Dr. Ali Kaplan

  Türk eğitim sektöründe akademisyen ve danışman kimlikleriyle 15 yıllık profesyonel deneyime sahiptir.

  Muhasebe – Finansman ve Türk Vergi Sistemi bilim dalında disiplinler arası alanda akademik araştırmalar yapmaya yönelmiştir.

  15 yıllık eğitim sürecinde mali müşavirlere, vergi müfettişlerine ve organize sanayi bölgeleri ağırlıklı özellikle ihracatçı firmalara eğitimler düzenlemiştir, Trakya üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler yürütmüştür.

  Muhasebe hata ve hileleri, Kozmetik Muhasebe, Vergiden kaçınma, Adli Muhasebe, Şirket Birleşmeleri, İhraç kayıtlı satış ve KDV iade süreci, Mali Tablolar Analizi ve Makyajlama üzerine çeşitli seminerler vermiştir. 

  Gazi Üniversitesinde; Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği lisans, İstanbul Üniversitesinde İşletme-Muhasebe bilim dalında yükseklisans ve yine İstanbul Üniversitesinde İşletme-Muhaseber bilim dalında doktora eğitimini tamamlamış olup,  şuan Yardımcı Doçent Olarak görev yapmaktadı.

   

  VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANI

  E.Hakim

  Şinasi Barutcu

  1946 yılında Erzurum'da doğdu. 1971 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. 1971 yılında Vergi Dairesinde göreve başladım. Askerlik dönüşü 1974 yılında vergiler itiraz komisyonun da raportör sonrasında vergi dairesi

  müdür yardımcısı olarak çalıştım. 1976-1981 yılları arasında Nevşehir'de Vergi Denetmeni olarak çalışırken aynı yılın sonunda Konya'ya Vergiler itiraz komisyonuna üye olarak atandım. 1982 yılında yeni kurulan İdari Yargı Mahkemelerinden

  İçel Vergi Mahkemesi Başkanlığına atandım. 1990 yılında Danıştay 4. Dairesinde üç yıl Tetkik Hakimi olarak görev yaptıktan sonra 1993 yılının sonunda İstanbul 6. Vergi Mahkemesin'de Hakim olarak göreve başladım. Burada 8 yıl çalıştıktan sonra, 2000 yılında Sakarya'ya Vergi Mahkemesi Başkanı olarak atandım. İki yıl çalıştıktan sonra tekrar 2002 yılında İstanbul'a tayin

  edildim. 2002 yılında İstanbul Bölge idare Mahkemesin'de çalışmaya başladım. 6 yıllık çalışmamdan sonra 2008 yılı sonunda Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ne atandım. 2009 yılının Mart ayında Emekli oldum.

   

  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 

  FEVZİ BULUT

  vergi incelemeleri, vergi davaları, şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması, inşaat muhasebesi, kat karşılığıinşaat işlerinde vergi ve muhasebe alanları başta olmak üzere, vergi konusundaki pek çok alanda oldukça geniş bilgi ve deneyim sahibidir. 

  1978 yılında Kars'da doğdu; ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 2003 yılında Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı, 2007 yılında

  mesleki yeterlilik sınavını vererek Vergi Denetmeni oldu. 10.07.2011 tarih ve 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile Vergi müfettişi ünvanını aldı.

  Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yapılan eğitim seminerlerinde; vergi müfettiş yardımcılarına vergi revizyonu, vergi muhasebesi ve vergi kanunları dersi; gelir uzmanlığı, vergi dairesi müdür yardımcılığı ve vergi dairesi

  müdürlüğü sınavına girecek olan personele vergi kanunları dersleri verdi.

  Çeşitli dergiler ve internet sitelerinde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve Vergi Müfettişleri Derneği tarafından çıkarılmakta olan Vergi Bülteninde yabancı basından seçilen haberlerin Türkçeye çevirisi bulunmaktadır.

  Vergi müfettişleri derneği İstanbul şubesinde 14. Dönem; yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak faaliyette bulundu. 2014 yılında vergi müfettişliği mesleğinden istifa ederek Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır. 

   

  Mali Müşavir Aydın Gümüş

  Türkiye'de Muhasebe ve Denetim sektörünün tanındık isimlerinden olan Mali Müşavir Aydın Gümüş, bu alanda yapmış olduğu Uluslararası çalışmaları, Denetim mesleğine sunmuş olduğu katkılar neticesinde kısa sürede kendinden söz edilir hale gelmiştir.

    

  BOBİ CONSULTING’IN Kurucularından olan Aydın Gümüş Çalışma hayatına muhasebe mesleğiyle tanışarak başladı. Fakülte eğitiminden sonra Teknik ve Yönetsel beceri eğitimleri aldı.  Baş Denetçilik ve  Holding'de Muhasebe yöneticiliği yapan Aydın Gümüş, Halka açık / kapalı Uluslararası şirket ve Holdinglerde UFRS Standartlarına uygun olarak hazırlanmış Finansal Tablo Denetiminde görev yapmıştır. Aydın Gümüş Uluslararası Şirketlere Mali Danışmanlık, Türkiye deki Şirketlerin kuruluşu, Vergi Danışmanlığı, Finansal Raporlama (UFRS, US GAAP, grup raporlaması, vs.) ve Vergi Davaları gibi konularda uzmanlaşmıştır. 

  Yayınlanmış çok sayıda Mali Mevzuat, Teşvikler, SGK uygulamaları, Kar Dağıtımı gibi konularda makale ve çalışmaları bulunmaktadır.   Vergi, muhasebe ve vergi davaları

  konusunda özel sektördeki firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

   

   Halen Beylikdüzün’de bağımsız olarak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetleri vermektedir.