ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

0 (542) 490-1020

Vergi Danışmanlığı

Yazı Boyutu

Yabancı ve yerel şirketlere vergi danışmanlığı

Türk Vergi Kanunları Danışmanlığı (Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, KDV Kanunu, İkili Vegi Anlaşmaları Uygulamaları, vb.)

Şirketlerin faaliyetlerini vergisel boyutta yapılandırılabilmeleri için önerilerde bulunulması

Muhasebe kayıt ve işlemlerinin vergisel boyutta gözden geçirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması

Yasalardaki değişikliklerin ve uygulamaların sirküler yoluyla bildirilmesi

Uluslararası vergi planlamasının yapılmasıVergi Hukuku İhtilafları ve Uyuşmazlıkları ve Mali İdarede Sorunların Çözümü Vergi İncelemeleri ve Vergi Davaları gibi Konularında Danışmanlık Hizmeti, Uzlaşmalara İlişkin Danışmanlık Hizmeti, Vergi İhtilafına Düşmesi Halinde; E.Vergi Mahkemesi Başkanı öncülüğündeki ekibimiz ile profesyonel hizmet vermekteyiz. Gelir İdaresine Yapılacak Özelge Başvurularının Hazırlanması, Sonuçların Analizi ve Yorumlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti Vergi Hukuku ihtilaf ve uyuşmazlıklarının yasal süreler dahilinde takibi ve şirket hukukuna uygun şekilde sonuçlanmasına yönelik olarak gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, 5-HİBE VE TEŞVİK KREDİLERİ DANIŞMANLIĞI KOSGEB Kredileri, TUBITAK Tarafından Verilen AR-GE Kredileri, Avrupa Birliği Kuruluşları Tarafından Verilen Hibe ve Destek Kredileri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Tarafından Verilen Teşvik Kredileri, KOBİ'lerle İlgili Diğer Hibe ve Destek Programlarından Yararlanmaları Konularında Danışmanlık Hizmeti.